trotse fnv’ers stemmen in met stakingswinst!

Gepubliceerd op 24 maart 2013
“Wij hebben de kastanjes uit het vuur gehaald en daar zijn we trots op!”
De leden van FNV Bondgenoten hebben vol trots ingestemd met het stakingsresultaat. Door een staking van 1 week dwong de Vakbond van Distributiewerkers méér zekerheid en respect af voor vaste krachten én uitzendkrachten bij Albert Heijn. “Het is niet de eerste keer dat FNV’ers de kastanjes uit het vuur halen. Het is mooi dat anderen meeliften op onze successen. De oude afspraken waren al gebaseerd op ónze druk en door de staking zijn unieke afspraken over meer zekerheid voor vaste krachten en uitzendkrachten afgedwongen. Daar zijn we trots op.” zegt distributiewerker Ton Augustinus.
.
Kastanjes uit het vuur
De Vakbond van Distributiewerkers bracht een onderzoeksrapport uit, presenteerde een tv-spotje en plaatste een standbeeld voor het gedachtegoed van de oude Albert Heijn. De vakbondsleden onderhandelden meer dan 20 keer, maar was ook bereid tot actie toen de afspraken die AH bood te weinig zekerheid boden voor de vaste krachten en de uitzendkrachten. Hoewel AH stelde niet meer tot onderhandelingen bereid te zijn, kwam er na een staking van een week toch een uitnodiging voor nieuwe onderhandelingen én een uiteindelijke oplossing. “Dit voelt als victorie. AH heeft álles in het werk gesteld om onze staking te breken, maar wij hebben volgehouden. Dat heeft noodzakelijke verbeteringen opgeleverd.” aldus Ton Augustinus.
.
Waakzaam: respectvol ontvangst is noodzaak
De meeste stakers gaan maandag weer aan het werk. Gezien de houding van het AH-management tijdens de staking (intimidatie: stakers werden gefilmd, opgebeld, thuis en zelfs in de moskee bezocht en bedreigd met ontslag, ook werden massaal stakingsbrekers ingezet) zijn de stakers de komende dagen waakzaam.
“Iedereen weet nu dat we sterk zijn. We gaan ervan uit respectvol ontvangen te worden als we maandag weer aan het werk gaan. Mocht dat niet het geval zijn, dan zullen we samen overwegen of nieuwe acties nodig zijn. Voor de stakers geldt nu: één voor allen, allen voor één.” zegt Sami Kuruahmet, distributiewerker uit Zaandam.
.
Inhoudelijke samenvatting van het resultaat
- Vaste krachten: ontslagvergoeding: 1,5 keer de kantonrechtersformule tot 2020. Voorheen: tot 2016. De verlenging is cruciaal: AH zegt over 3 of 4 jaar te willen mechaniseren.
Noodzakelijk: het verlengen van de termijn tot 2020. 
- Carrousel van onzekerheid: uitzendkrachten: de tijd die een uitzendkracht via een uitzendbureau bij AH werkt, wordt voortaan bijeen geteld. Daardoor is het voor AH niet meer zinvol om iemand weg te sturen. Uitzendkrachten kunnen daardoor een hoger loon en een contract bij AH krijgen.

- Iedere uitzendkracht die 3 jaar via een uitzendbureau voor AH werkt (de periodes worden bij elkaar opgeteld), komt bij AH in dienst.

- 200 uitzendkrachten krijgen een baan bij AH. Tot die groep behoren ook de stakende uitzendkrachten.

- De uitzendkrachten die bij AH in dienst komen, krijgen een Nederlandse taalopleiding (2/3e van de uitzendkrachten is Pools).
Het nieuwe akkoord verschilt wezenlijk op het vlak van Zekerheid: voor vaste krachten én uitzendkrachten. De oude afspraken waren reeds tot stand gekomen onder druk van het onderzoeksrapport, het tv-spotje, de acties en het ultimatum van de leden van FNV Bondgenoten. Het staat eenieder vrij op de kracht van de leden van FNV Bondgenoten mee te liften.