gebroken belofte = opschorten overleg bij ah

Gepubliceerd op 22 mei 2013

Albert Heijn komt afspraken uit de nieuwe cao niet na. Lees hier de brief die de Vakbond van Distributiewerkers daarover aan AH heeft gestuurd.

Utrecht, 22 mei 2013

Geachte heer Lindenbergh,
Beste Peter,

Zoals bekend hebben wij een verschil van mening over de bij het cao-overleg op 21 maart in Utrecht mondeling gemaakte afspraak over het aanbod voor een contract bij Albert Heijn aan alle stakende uitzendkrachten. U sprak met ons af dat door Albert Heijn een uiterste inspanning zou worden geleverd om hieraan te voldoen. U voegt aan deze afspraak met verwijzing naar ons akkoord van 21 maart nu de eis van anciënniteit toe. Gevolg hiervan is dat -toevallig- geen enkele staker voor een contract in aanmerking zou komen en anderen -niet-stakers- wel. Dit is volstrekt ongeloofwaardig, onacceptabel en onjuist. Bovendien is het een flagrante schending van een gemaakte afspraak. Weliswaar gaat het hier om een mondeling gemaakte afspraak, maar wel één die door beide onderhandelaars een gentlemen’s agreement werd genoemd.

Wij hebben hierover vorige week in Zaandam met delegaties uitvoerig overlegd en met elkaar over gesproken. Ook is deze situatie bij ons intern op het hoogste bestuurlijk niveau besproken omdat wij de grootste moeite hebben met de wijze waarop met deze afspraak wordt omgegaan. Wij vinden dat dit niet kan. U vraagt ons steeds om vertrouwen. Maar dit raakt aan dat vertrouwen wat essentieel is voor de relatie tussen onze beider organisaties. We wijzen ook nog een keer op het gesprek dat we op 9 april samen (Peter Lindenbergh, Marcel Nuyten en Ron Meyer) hadden en waarbij later ook Willem Noordman aanschoof. Wij spraken over het belang van het normaliseren van de verhouding met Albert Heijn en het gezamenlijk aanpakken van foute praktijken van uitzendbureaus. We deden u enkele constructieve voorstellen op dit vlak. Belangrijk voor een constructieve relatie is dat afspraken ook worden nagekomen. Daarom houden wij u aan de afspraak dat u een uiterste inspanning zult leveren om alle stakende uitzendkrachten een contract bij Albert Heijn aan te bieden. Wij weten allen dat lang niet alle stakende uitzendkrachten een contract met Albert Heijn willen. Het zal dus uiteindelijk gaan om enkele tientallen uitzendkrachten. Voor die groep moet het geen probleem zijn allen een contract bij Albert Heijn aan te bieden en die groep heeft het ook verdiend.

Voor ons is het van essentieel belang dat gemaakte afspraken worden nageleefd. Al deze afspraak niet wordt nagekomen en onze vakbond wordt geschoffeerd, want zo zien wij dat, dwingt u ons om op allerlei manieren acties te ondernemen. Dat zullen we net zo lang doen totdat u voldoet aan de afspraken: een contract bij Albert Heijn met lessen Nederlandse taal!

Morgen hopen wij te horen dat alle stakende uitzendkrachten die een contract willen dat krijgen en dat een gentlemen’s agreement voor u geen loze belofte is. Mocht u ons opnieuw teleurstellen, dan kunnen wij niet anders dan alle geplande overleg met Albert Heijn voorlopig, tot nader overleg met onze vakbondsleiders en kaderleden, op te schorten.

Met vriendelijke groet,

Marcel Nuyten, Ron Meyer