principe-akkoord bereikt met jumbo!

Gepubliceerd op 15 april 2013

Actiedreiging, tv spotje en vakbondsdruk leiden tot betere cao afspraken.

Er is een principe akkoord bereikt met Jumbo met betere afspraken over loon, gelijke behandeling van alle distributiewerkers en meer zekerheid voor uitzend en tijdelijke krachten. “Jumbo stond maandenlang in de achteruit. Dit mooie resultaat is het succes van onze vakbondsdruk en creatieve prikacties,” zegt trotse distributiewerker Geert-Jan Middelbos.


Gelijk werk, gelijk loon

Jumbo nam afgelopen jaar C1000 over. Meer dan de helft van alle distributiewerkers en chauffeurs bij Jumbo is afkomstig van C1000. De C1000-distributiewerkers ontvingen ongeveer 8% minder loon. Jumbo wilde voor de toekomst het C1000-niveau toepassen en ging zelfs zo ver zichzelf groothandel te noemen, omdat ze dan lagere lonen en toeslagen kan betalen. De Vakbond van Distributiewerkers heeft maandenlang gepleit en actiegevoerd voor gelijk loon voor gelijk werk. Er werd zelfs een tv spotje uitgebracht. Met succes: alle distributiewerkers bij Jumbo krijgen voortaan de Jumbo-lonen uitbetaald. Voor de oude C1000-medewerkers betekent dat een extra loonstijging tot 8%.

Trend van onzekerheid keren
Er worden 100 uitzendkrachten of tijdelijke krachten in vaste dienst genomen bij Jumbo. Bovendien krijgt voor iedere vaste kracht die vertrekt, een tijdelijke kracht een vast contract. Ook is afgesproken dat nieuwe tijdelijke of uitzendkrachten meer perspectief zullen krijgen. Jumbo wil de carrousel van onzekerheid stoppen. Een uitzendkracht die bij Jumbo werkt en weg gaat, start voortaan niet meer in de laagste loonschaal. De anciënniteit van uitzendkrachten wordt voortaan doorgeteld. Daardoor hebben uitzendkrachten uitzicht op een hogere loonschaal.

Algemene loonstijging.
Naast de Gelijk Werk-Gelijk-Loon-afspraak, die een forse stijging van het loon betekent voor een grote groep distributiewerkers, krijgt de hele groep een loonstijging van 3,5% in 2 jaar tijd.

Het principe-akkoord zal worden voorgelegd aan de vakbondsleden.